Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Hàng HOT
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00035
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 12
Kích thước : 36.50 x 17.00 x 10.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 10.000.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00034
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 12
Kích thước : 37.00 x 18.00 x 11.00 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 10.000.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00011
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.50 x 9.00 x 5.80 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 3.200.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00005
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 31.90 x 10.80 x 8.60 (cm)
Nhãn hiệu : Maybach
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.900.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00002
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 265.00 x 140.00 x 93.00 (cm)
Nhãn hiệu : Porsche
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.800.000 VND
Hình lớn