Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Hàng HOT
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00017
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 25.40 x 9.50 x 7.80 (cm)
Nhãn hiệu : Ford
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.200.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00009
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 25.50 x 10.60 x 8.00 (cm)
Nhãn hiệu : Mercedes-Benz
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.900.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00001
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 25.50 x 9.60 x 8.60 (cm)
Nhãn hiệu : BMW
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.900.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00018
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 25.80 x 10.00 x 5.80 (cm)
Nhãn hiệu : Aston Martin
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.800.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00003
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.80 x 10.20 x 6.00 (cm)
Nhãn hiệu : Ford
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.600.000 VND
Hình lớn