Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Danh sách hàng khuyến mãi
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00379
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 20.15 x 9.85 x 8.24 (cm)
Nhãn hiệu : Porsche
Giá: 5.200.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00355
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.50 x 10.50 x 7.50 (cm)
Nhãn hiệu : Bugatti
Giá: 4.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00394
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.77 x 10.69 x 6.47 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Giá: 3.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00392
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.77 x 10.60 x 7.50 (cm)
Nhãn hiệu : Chevrolet
Giá: 3.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00391
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.00 x 10.60 x 7.50 (cm)
Nhãn hiệu : Aston Martin
Giá: 3.600.000 VND
Hình lớn