Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Sản phẩm
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00394
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.77 x 10.69 x 6.47 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Giá: 3.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00393
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 28.00 x 11.50 x 6.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Giá: 4.500.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00392
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.77 x 10.60 x 7.50 (cm)
Nhãn hiệu : Chevrolet
Giá: 3.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00391
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.00 x 10.60 x 7.50 (cm)
Nhãn hiệu : Aston Martin
Giá: 3.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00390
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 87
Kích thước : 7.00 x 2.50 x 1.00 (cm)
Nhãn hiệu : Accessory
Giá: 700.000 VND
Hình lớn