Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Lexus
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00365
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 28.60 x 10.40 x 8.15 (cm)
Nhãn hiệu : Lexus
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.800.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00307
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 25.56 x 11.31 x 6.31 (cm)
Nhãn hiệu : Lexus
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.800.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00316
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 27.00 x 10.50 x 8.00 (cm)
Nhãn hiệu : Lexus
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.700.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00287
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 23.00 x 10.00 x 9.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lexus
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.200.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00255
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.00 x 9.60 x 10.00 (cm)
Nhãn hiệu : Lexus
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 3.500.000 VND
Hình lớn