Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Chevrolet
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00392
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.77 x 10.60 x 7.50 (cm)
Nhãn hiệu : Chevrolet
Giá: 3.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00104
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 0.00 x 0.00 x 0.00 (cm)
Nhãn hiệu : Chevrolet
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.800.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00066
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.80 x 10.00 x 6.60 (cm)
Nhãn hiệu : Chevrolet
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.800.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00042
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.50 x 9.80 x 6.40 (cm)
Nhãn hiệu : Chevrolet
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.900.000 VND
Hình lớn