Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Koenigsegg
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00317
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 0.00 x 0.00 x 0.00 (cm)
Nhãn hiệu : Koenigsegg
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 5.800.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00318
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 0.00 x 0.00 x 0.00 (cm)
Nhãn hiệu : Koenigsegg
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 5.800.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00319
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 0.00 x 0.00 x 0.00 (cm)
Nhãn hiệu : Koenigsegg
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 5.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00169
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.50 x 10.50 x 5.80 (cm)
Nhãn hiệu : Koenigsegg
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 5.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00153
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 255.00 x 109.00 x 73.00 (cm)
Nhãn hiệu : Koenigsegg
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 5.600.000 VND
Hình lớn