Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Vespa
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00138
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 12
Kích thước : 9.90 x 4.00 x 4.40 (cm)
Nhãn hiệu : Vespa
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 500.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00139
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 12
Kích thước : 9.90 x 4.00 x 4.40 (cm)
Nhãn hiệu : Vespa
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 500.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00137
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 12
Kích thước : 9.90 x 4.00 x 4.40 (cm)
Nhãn hiệu : Vespa
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 500.000 VND
Hình lớn