Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Ford
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00372
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 23.10 x 10.30 x 9.00 (cm)
Nhãn hiệu : Ford
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 3.200.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00105
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 0.00 x 0.00 x 0.00 (cm)
Nhãn hiệu : Ford
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.200.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00233
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 0.00 x 0.00 x 0.00 (cm)
Nhãn hiệu : Ford
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.800.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00232
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 0.00 x 0.00 x 0.00 (cm)
Nhãn hiệu : Ford
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.800.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00198
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 25.40 x 9.50 x 7.80 (cm)
Nhãn hiệu : Ford
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.500.000 VND
Hình lớn