Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Lamborghini
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00155
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 12
Kích thước : 360.00 x 160.00 x 97.00 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 10.000.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00035
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 12
Kích thước : 36.50 x 17.00 x 10.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 10.000.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00034
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 12
Kích thước : 37.00 x 18.00 x 11.00 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 10.000.000 VND
Hình lớn