Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Lamborghini
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00079
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 23.60 x 9.70 x 5.80 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.900.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00040
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.50 x 11.00 x 5.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.000.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00039
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.50 x 11.00 x 5.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.400.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00052
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 18.00 x 7.80 x 4.20 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 3.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00043
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 18.00 x 7.80 x 4.20 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 3.600.000 VND
Hình lớn