Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Lexus
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00252
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.50 x 10.50 x 6.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lexus
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 3.500.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00248
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.80 x 10.50 x 6.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lexus
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 3.500.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00200
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 0.00 x 0.00 x 0.00 (cm)
Nhãn hiệu : Lexus
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 3.000.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00176
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.56 x 10.44 x 7.89 (cm)
Nhãn hiệu : Lexus
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 3.000.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00174
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 0.00 x 0.00 x 0.00 (cm)
Nhãn hiệu : Lexus
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 3.000.000 VND
Hình lớn