Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Lamborghini
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00396
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.00 x 10.60 x 6.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Giá: 2.800.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00394
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.77 x 10.69 x 6.47 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Giá: 3.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00393
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 28.00 x 11.50 x 6.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Giá: 4.500.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00359
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 28.00 x 11.50 x 6.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Giá: 4.500.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00019
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.50 x 9.00 x 5.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Giá: 4.000.000 VND
Hình lớn