Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Lexus
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00160
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.40 x 9.46 x 7.70 (cm)
Nhãn hiệu : Lexus
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.900.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00159
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 269.00 x 88.00 x 64.00 (cm)
Nhãn hiệu : Lexus
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.900.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00054
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.40 x 9.46 x 7.70 (cm)
Nhãn hiệu : Lexus
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.900.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00053
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.40 x 9.46 x 7.70 (cm)
Nhãn hiệu : Lexus
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.900.000 VND
Hình lớn