Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Lamborghini
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00395
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.77 x 10.69 x 6.47 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 3.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00302
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.55 x 12.58 x 6.31 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 6.200.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00373
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 23.10 x 10.30 x 9.00 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.500.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00329
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.55 x 12.58 x 6.31 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.300.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00360
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.50 x 11.25 x 6.30 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.300.000 VND
Hình lớn