Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Aston Martin
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00014
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 23.80 x 10.80 x 6.80 (cm)
Nhãn hiệu : Aston Martin
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.900.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00018
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 25.80 x 10.00 x 5.80 (cm)
Nhãn hiệu : Aston Martin
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 1.800.000 VND
Hình lớn