Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Lamborghini
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00357
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 28.00 x 11.50 x 6.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.200.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00358
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 28.00 x 11.50 x 6.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.500.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00362
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.50 x 11.25 x 6.30 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.300.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00361
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.50 x 11.25 x 6.30 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.300.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00304
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.55 x 12.58 x 6.31 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 3.800.000 VND
Hình lớn