Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Lamborghini
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00328
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.55 x 12.58 x 6.31 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.300.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00385
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.00 x 10.60 x 6.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 3.600.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00356
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 28.00 x 11.50 x 6.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.200.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00273
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.55 x 12.58 x 6.31 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.000.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00312
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 0.00 x 0.00 x 0.00 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 3.800.000 VND
Hình lớn