Giỏ hàng của bạn có: 0 sản phẩm
TZone - Lamborghini
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00324
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.55 x 12.58 x 6.31 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.300.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00262
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.50 x 10.50 x 9.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.800.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00292
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.55 x 12.58 x 6.31 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.000.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00294
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 26.55 x 12.58 x 6.31 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 4.000.000 VND
Hình lớn
Nhà sản xuất : AutoArt
Mã hàng : AA00286
Loại : Die Cast
Tỷ lệ : 1 / 18
Kích thước : 24.80 x 10.50 x 9.50 (cm)
Nhãn hiệu : Lamborghini
Trạng thái : Đã hết hàng
Giá: 2.800.000 VND
Hình lớn